Radon och radonmätning i hus

Många av oss tar för givet att våra hem är en trygg plats. Men bakom stängda dörrar och väggar kan det finnas en dold fara som vi inte kan se, lukt eller känna – radon. Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken och kan tränga in i våra hem. 

I Sverige orsakar radon näst flest fall av lungcancer, direkt efter rökning varje år. Strålsäkerhetsmyndigheten har rapporterat att över 325 000 svenska bostäder har förhöjda radonhalter. Trots detta har alltför få av oss kontrollerat radonhalterna i våra hem.

För att ta itu med radonproblemet måste vi börja med att mäta. Gränsvärdet för radon i inomhusluften är satt till 200 Bq/m³, och en enkel radonmätning kan avslöja om din bostad ligger inom säkra nivåer. Varje hem är unikt, och det finns flera orsaker till problem med radon. Det kan bero på konstruktionen av huset, markradon som sipprar in, eller till och med radon i dricksvattnet.

När ska du göra en radonmätning?

  • Vid köp eller försäljning av bostad: Om du köper eller säljer en bostad, är det ditt ansvar att kontrollera radonhalten. Säljaren måste informera om tidigare mätningar, och mäklaren har också ett ansvar att informera köparen.
  • Vid ombyggnation: Om du renoverar eller bygger om din bostad, är det bra att kontrollera radonhalten innan och efter arbetet. Ändringar i konstruktionen eller ventilationssystemet kan påverka radonhalten.
  • Vid byte av ventilationssystem: Om du ändrar ventilationssystemet i ditt hem, är det nödvändigt att mäta radonhalten på nytt. Ändringar i ventilationen kan påverka luftflödet och radonhalten.
  • Vid misstanke om radon: Om du har någon anledning att misstänka att det kan finnas radon i ditt hem, bör du inte tveka att utföra en mätning.

Radonmätning är nyckeln till att skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj. Det är en enkel och kostnadseffektiv åtgärd. Beställ radonmätardosor från en pålitlig leverantör och placera dem enligt anvisningarna. Efter mätperioden skickar du dosorna tillbaka enligt instruktionerna och får en omfattande mätrapport efter ungefär en vecka.

Kostnad radonmätning: Priset för en radonmätning i hus eller villa är 280 kronor per dosa inklusive moms. För korttidsmätning, som ger en snabb indikation, är kostnaden 340 kronor per dosa inklusive moms. Du kan också utföra långtidsmätningar själv med hjälp av mätpaket som erbjuds.

Hälsan betyder allt, och en enkel radonmätning kan göra en stor skillnad. Beställ din radonmätning idag och säkerställ en hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj!

Relaterad information:
Was ist Radon

Övrigt

Behöver du hjälp med SEO

Related Posts

© 2024 houseofpadel.se - WordPress Theme by WPEnjoy