Radon och radonmätning i hus

Många av oss tar för givet att våra hem är en trygg plats. Men bakom stängda dörrar och väggar kan det finnas en…

Blåbetong – det här behöver du veta

Blåbetong är ett konstruktionsmaterial som innehåller radium, vars nedbrytning över tid genererar radon. Utöver radon avger detta material även gammastrålning. Under perioden mellan…

Radonmätning hus/villa

Radon är en radioaktiv gas som kan förekomma i byggnader och kan öka risken för lungcancer om det utsätts för under lång tid.…
© 2024 houseofpadel.se - WordPress Theme by WPEnjoy